PASLAUGOS

Mums svarbus kiekvienas klientas ir kliento poreikius atitinkančių paslaugų teikimas, todėl siekiame pasiūlyti kokybiškas ir kiekvienam klientui aktualias paslaugas. Prieš pradedant mūsų bendradarbiavimą siūlome susitikti individualiai ir aptarti visas galimybes.

 

Pilnas buhalterinės apskaitos tvarkymas visų tipų įmonėms

 • Pirkimų ir pardavimų sąskaitų-faktūrų registravimas

 • Kasos dokumentų registravimas

 • Kompiuterizuotos kasos knygos pildymas

 • Avanso apyskaitų registravimas

 • Banko dokumentų registravimas

 • Ilgalaikio turto apskaita

 • Atsargų apskaita (suminė, atskiru susitarimu kiekinė)
 • 
Darbo užmokesčio apskaičiavimas ir registravimas, pagal pateiktus darbo laiko apskaitos žiniaraščius
 • 
Mokesčių apskaičiavimas ir registravimas
 
 • Deklaracijų bei ataskaitų ruošimas ir pateikimas VMI ir SODRAi
 
 • Finansinės atskaitomybės ir mokesčių ataskaitų ruošimas


Papildomos buhalterinės apskaitos paslaugos

 • Apleistos buhalterijos tvarkymas

 • Apskaitos bei finansinės atskaitomybės taisymas už laikotarpį iki sutarties pasirašymo
 
 • Papildomų ataskaitų, pranešimų kitų dokumentų ruošimas

 • Mokesčių mokėjimas ir kitų atsiskaitymų per banką vykdymas

 • Projekto buhalterinės apskaitos vedimas

 

Įmonių steigimo paslaugos

 • Konsultacijos įmonės steigimo klausimais (optimaliausios juridinės formos parinkimas, esminiai dokumentai ir kt.)
 • Naujų įmonių steigimo dokumentų ruošimas
 • Socialinių įmonių steigimas ir administravimas

 

Profesionaliai konsultuojame fizinius ir juridinius asmenis šiais klausimais:

 • Finansavimo šaltinių paieškos
 • Projektų administravimo ir valdymo
 • Verslo vystymo klausimais
 • Verslo planų rengimo finansiniai paramai gauti
 • Konsultacijų teikimas apskaitos ir mokesčių, susijusių su Užsakovo veikla
 • Papildomų konsultacijų teikimas apskaitos ir mokesčių klausimais
 • Viešųjų pirkimų klausimais nuo užsiregistravimo sistemoje iki pirkimų vykdymo

  

© 2008 - 2017 Visos teisės saugomos UAB Finansų valdymo agentūra